VIP Mülk Bakım Yönetimi

Özel mülkiyeti zaman zaman kullanan ve desteğe ihtiyaç duyan mülk sahipleri için;


Gayrimenkul Değer Raporlaması: Piyasadaki gayrimenkul değerini düzenli olarak raporlamak


Transfer: Mülk sahibini havaalanına ve havaalanından transfer etme.


Mülk Sahibi Yükümlülükler Takibi:

Periyodik ödemelerin yerine getirilmesi (yönetim ücreti, kamu hizmetleri vb.)

Dönemsel vergi ödemelerinin yerine getirilmesi (emlak vergisi)

Zorunlu ve isteğe bağlı sigortaların yerine getirilmesi (Deprem sigortası, mülk sigortası vb.)


Mülkiyet tetkik edilmesi, (Temizlik ve Bakım)

Ziyaret öncesi ve sonrasında tesisle Temizleme

Mülkün düzenli olarak havalandırılması ve denetlenmesi

Mülkte yapılması gerekli işlemlerin (tadilat, demirbaş değişimi vb) takibi 

Mülke ait güncel fotoğraf ve videoların mülk sahipleriyle paylaşılması