Alım

Satın Alım Yönetimi:
Yeni bir mülk satın almak isteyen yatırımcılar için;


Bütçe Belirlenmesi:

Piyasa koşulları,  bölge analizi ve emsal mülklerin satış rakamları gözetilerek yatırım bütçesinin belirlenmesi


Gider Projeksiyonu:

Vergi, tapu işlemleri, kredi masrafları vb masraflar gözetilerek satın alınan mülkün yatırımcıya toplam maliyetinin belirlenmesi


Portföy Araştırması:

Yatırımcının beklentilerine ve kullanım amacına uygun alternatiflerin tespit edilmesi


Alıcı Seçimi:

Mülk sahibinin beklentilerine uygun tekliflerin toplanması ve raporlanması


Satış Sözleşmesi Hazırlama ve Takibi:

Anlaşma şartlarına göre, ihtiyaç duyulan tüm süreçlerde ilgili sözleşmelerin (kaparo, cayma akçesi, satış vaadi vb.) hazırlanması 


Mülkün Kiralanmaya / Oturuma Hazırlanması:

Mülkün kullanım amacına uygun olarak yapılması gereken altyapı ve tesisat yenilemesi, boya, tadilat vb işlemlerin tespiti ve takibi